Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης πληροφόρησης και κοινωνικής δικτύωσης.

"ΦωΣ Εξ ΑνατολΩΝ"

300 ΠΕΤΡΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ«Σήμερα στις 6 Μαρτίου 1919 οι κ.κ. Dutilh, Γάλλος αντιπρόσωπος, Strologo, αντιπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας, μετέβηκαν στη Νέα Μήδεια για να ελέγξουν τις πληροφορίες που πήρε η επιτροπή για την κατάσταση του τόπου. Στα 1914, εν όψει της υποδοχής των Ελλήνων οι οποίοι εξορίστηκαν ή και εγκατέλειψαν εθελουσίως τη Μικρά Ασία, η Ελληνική κυβέρνηση κατασκεύασε στην περιοχή των Ελευθερών, σε τόπο προνομιακό, 300 σπίτια. Ευθυγραμμισμένα, απείχε το ένα το άλλο περίπου 12 μέτρα, είχαν κατασκευαστεί από πέτρα και είχαν εμβαδόν 10 επί 6 μέτρα. Την εποχή που οι Βούλγαροι κατέλαβαν αυτήν την περιοχή, 1500 άτομα περίπου κατοικούσαν την πόλη.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «Απόσπασμα από τα πρακτικά»

«Το χωρίον των Ελευθερών ευρίσκεται επι υψώματος, είναι δε το πλείστον τουρκικόν και εις υγιεινήν τοποθεσίαν. Αλλ’ εις την προς τον λιμένα πεδιάδα η κυβέρνησις εγκατέστησε τους εκ της Μηδείας πρόσφυγας εις οικήματα, ιδρυθέντα παρ’ αυτής. Ατυχώς και ενταύθα πάλιν ουδεμία εδόθη ιδιαιτέρα προσοχή, ούτω δε ταύτα αποτελούμενα εκ δυο απλών δωματίων έκαστον και κακώς τοποθετημένα είναι και σε ελώδες έδαφος. Ούτως οι ατυχείς κάτοικοι κατατρύχοντο υπό των πυρετών. Το πλησιέστερο δε κείμενο μέγα έλος (Καλαί- Τσιφλίκ) θα απαιτήσει μεγάλας μερίμνας δια την απαλλαγήν του τόπου απ’ αυτού»
Γιατρός  Α.Ε  Τσακαλώτος, 
«ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΑΒΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΟΥΤΩΝ» Δεκέμβριος 1915 


Σας προσκαλούμε την Τρίτη 19/8 και ώρα 8.30, στην έναρξη της έκθεσης «ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ» στο χώρο του παλιού Τελωνείου. Ένα αφιέρωμα  για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του οικισμού της Ν. Περάμου.

Μέσα από μαρτυρίες, εκθέσεις, σπαράγματα μνήμης, αλλά και μια συλλογή προσωπικών αντικειμένων -ψηφίδες ενός πολιτισμού που όλο και λιγότεροι θυμούνται- θα ιστορήσουμε το διάβα 100 χρόνων αυτού του τόπου.  

Ο τόπος μας λοιπόν. Αυτός που  φιλοξένησε  καημούς, αυτός που γέννησε  ελπίδες. Η ιστορία του είναι η δική μας ιστορία.
                                                 
                                                Το Δ.Σ

χορηγός εκδηλώσεων : ILIDA APARTMENTS


Δεν υπάρχουν σχόλια:

3ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΕΡΑΜΙΩΤΩΝ (10/7/2010)